Мобилно скеле
Тел. 0887504255

Shape 5 Live Search

Изгражда се на модулен принцип, с което се постига желаната работна височина. Малкото тегло /съизмеримо с теглото на алуминиево скеле/ и фиксираните размери на отделните модули позволяват лесно и удобно преместване от едно работно място на друго. Сглобяването е елементарно, извършва се за 10 - 15 мин. без необходимост от никакви инструменти. Рамката, върху която се монтират отделните секции, е на четири въртящи се колела Ф200 мм със спирачки, осигуряващи точно ориентиране и преместване на скелето върху равен терен. Снабдено е с четири броя стабилизатори, гарантиращи безопасна работа. При по-голяма височина - над 6 метра, е желателно да се привърже или анкерира към сградата. Използва се за монтаж на окачени тавани, електрически инсталации, строителни, бояджийски, реставрационни, топлоизолационни и др. дейности.

 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Работна височина, м. 10,50 /0,80/*
- Максимална височина, м. 9,10 /0,80/
- Размери на площадката, м. 1,80 х 0,90**
- Размери на рамата /основата/, м. 2.00х 1.00
- Товароносимост, кг 200
- Височина на секция, м. 1,46
- Секции, бр. 6
- Общо тегло, кг. 210
-----------------------------------------------------------------------------------
*  Има възможност за монтиране на надстройка 0,80 м.
** Площадката се състои от две платформи с ширина 0.35 м. И 0.55 м. Комплектовката на скелето се състои от една площадка /две платформи
Конструкцията на скелето позволява монтаж на стълби, като за целта  се премахва основата на колела и се добавя скъсена странична рамка откъм ниската страна, завършваща с винтови пети.

ЦЕНИ И НАЕМНИ УСЛОВИЯ

Наемът на скелето е 20 лв/ден

При наемане за повече от 30 дена, наемът 15 лв/ден,
като се удържа единствено депозит за почистване от 50 лв., който наемателят получава обратно при връщане на съоръжението. Транспортът е 60 лв./2х30/ в чертите на София, еднократно и се извършва задължително от фирмата-наемодател. При по-далечни обекти цената на транспорта е 0,80 лв/км в двете посоки или се договаря допълнително.

При поръчка на скеле за 1 ден наемът е 90 лв. с включен транспорт.

Прогнозният наем, транспортните разходи и депозитът се заплащат от наемателя при доставката след подписване на договора между страните.

Монтажът и демонтажът на скелето се извършват от наемателя.
Обади се