Мобилна фасадна конструкция
Тел. 0887504255

Shape 5 Live Search

Комбинация между 2, 3 или повече мобилни скелета дава възможност да се построи скелетна конструкция с по-голяма работна ширина, като отделните скелета се свързват със специални укрепващи елементи и между тях се поставят допълнителни платформи /пътеки/ и предпазни парапети. Така например, ако едно скеле има работна ширина 1,80 м., при комбинация на 2 скелета ширината е 5,40 м., при 3 скелета - 9 м. и т.н. В сравнение с фасадните скелета тази конструкция е много по-лесна за обслужване /монтаж, демонтаж, преместване/ и е подходяща за по-малки обекти.Наемът на съоръжението е от 15 до 20 лв/ден за всяко едно от единичните скелета, участващи в конструкцията, т.е. за конструкция с 2 скелета - 30-40 лв/ден, за такава с 3 скелета - 45-60 лв/ден в зависимост от комплектовката. Транспортът е както по-горе - 2 х 30лв. за района на София.Поръчките се правят по телефона, след което в уговорения ден и час скелето се доставя на обекта, подписва с договор за наем и се  извършва  плащането.     
Обади се