СТРОИТЕЛНИ СКЕЛЕТА ПОД НАЕМ
СКОНТИ ЕООД 

МОБИЛНО СТРОИТЕЛНО СКЕЛЕ ТИП "ПОДВИЖНА КУЛА"
Конструкцията на скелето позволява монтаж на стълби, като за целта  се премахва основата на колела и се добавя скъсена странична рамка откъм ниската страна, завършваща с винтови пети. 

 
   ЦЕНИ И НАЕМНИ УСЛОВИЯ

Наемът на скелето е от 11 до 16 лв/ден в зависимост от височината:

-      1 секция /1.94 м./ - 11 лв/ден
-      2 секции /3.41 м./ - 12 лв/ден
-      3 секции /4.88 м./ - 13 лв/ден
-      4 секции /6.35 м./ - 14 лв/ден
-      5 секции /7.82 м./ - 15 лв/ден
-      6 секции /9.29 м./ - 16 лв/ден,
като се удържа единствено депозит за почистване от 50 лв., който наемателят получава обратно при връщане на съоръжението.Транспортът е 40 лв./2х20/ в чертите на София, еднократно и се извършва задължително от фирмата-наемодател. При по-далечни обекти цената на транспорта е 0,55 лв/км в двете посоки или се договаря допълнително.

При поръчка на скеле за 1 ден наемът е 60 лв. с включен транспорт.

Прогнозният наем и транспортните разходи се заплащат от наемателя при доставката след подписване на договора между страните.

Монтажът е демонтажът на скелето се извършват от наемателя.

МОБИЛНА ФАСАДНА КОНСТРУКЦИЯ
Комбинация между 2, 3 или повече мобилни скелета дава възможност да се построи скелетна конструкция с по-голяма работна ширина, като отделните скелета се свързват със специални укрепващи елементи и между тях се поставят допълнителни платформи /пътеки/ и предпазни парапети. Така например, ако едно скеле има работна ширина 1,80 м., при комбинация на 2 скелета ширината е 5,40 м., при 3 скелета - 9 м. и т.н. В сравнение с фасадните скелета тази конструкция е много по-лесна за обслужване /монтаж, демонтаж, преместване/ и е подходяща за по-малки обекти.
Наемът на съоръжението е от 11 до 16 лв/ден за всяко едно от единичните скелета, участващи в конструкцията, т.е. за конструкция с 2 скелета - 22-32 лв/ден, за такава с 3 скелета - 33-48 лв/ден в зависимост от комплектовката. Транспортът е както по-горе - 2 х 20 лв. за района на София.
Поръчките се правят по телефона, след което в уговорения ден и час скелето се доставя на обекта, подписва с договор за наем и се  извършва  плащането   
Изгражда се на модулен принцип, с което се постига желаната работна височина. Малкото тегло /съизмеримо с теглото на алуминиево скеле/ и фиксираните размери на отделните модули позволяват лесно и удобно преместване от едно работно място на друго. Сглобяването е елементарно, извършва се за 10 - 15 мин. без необходимост от никакви инструменти. Рамката, върху която се монтират отделните секции, е на четири въртящи се колела Ф200 мм със спирачки, осигуряващи точно ориентиране и преместване на скелето върху равен терен. Снабдено е с четири броя стабилизатори, гарантиращи безопасна работа. При по-голяма височина - над 6 метра, е желателно да се привърже или анкерира към сградата. Използва се за монтаж на окачени тавани, електрически инсталации, строителни, бояджийски, реставрационни, топлоизолационни и др. дейности.


        ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


    -     Работна височина, м. 10,50 +/0,80/*
    -     Максимална височина, м. 9,10 +/0,80/
    -     Размери на площадката, м. 1,80 х 0,90**
    -     Размери на рамата /основата/, м. 2.00х 1.00
    -     Товароносимост, кг 200
    -     Височина на секция, м. 1,46
    -     Секции, бр. 6
    -     Общо тегло, кг. 210
---------------------------------------------------------------------------------------
*  Има възможност за монтиране на надстройка 0,80 м.
** Площадката се състои от две платформи с ширина 0.35 м. И 0.55 м.
Комплектовката на скелето се състои от една площадка /две платформи/
 ДАННИ ЗА КОНТАКТ

    тел.: 0887504255; 02/9628541           e-mail: skonty@skelebg.com
      skonty@abv.bg
ФИРМАТА РАБОТИ БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
СОФИЯ